CREATION COACHING

De mooiste vrouw op aarde

Pratkijk de Levensvisie | Creation Coaching

Creation Coaching is een coachingmethode die je leert om je kwaliteiten als schepper/vormgever van je eigen leven bewust te hanteren om liefde, levensvreugde, schoonheid, rust of overvloed te creëren.

Je maakt kennis met de wetmatigheden van het scheppingsproces van het leven, inclusief ziekte en gezondheid, tegenslag en succes. Je wordt je bewust van nieuwe, creatieve mogelijkheden om je levensdoel te bereiken én van de 'interne saboteurs', de automatische denkpatronen en gevoelsreacties die dit willen verhinderen. Om je doel te bereiken moeten we deze belemmerende patronen doorbreken. Dat voelt ongemakkelijk, omdat vernieuwing per definitie onbekend en onzeker is. Bovendien ben je je van veel patronen niet bewust.

Creation Coaching helpt je hierbij en brengt je bij je eigen authentieke essentie. Je krijgt toegang tot jouw meest stralende visie op het leven en op jezelf. Van hieruit ontrolt zich op geheel natuurlijke wijze een actieplan voor je leven. Dit actieplan vormt nu de basis voor een bewust scheppingsproces. Door je creatieve vermogens optimaal in te zetten, realiseer je je idealen, gevoed door je intuïtie en geholpen door je gezonde verstand. Je oefent om elke dag doelbewust je beste ideeën , gevoelens en handelingen met elkaar in overeenstemming te brengen conform het ideaalbeeld van jezelf en je leven.

En het resultaat? Een vreugdevolle ervaring van groei, bloei en expansie in liefde, levensvreugde, schoonheid, rust en overvloed!

Samenvattend is Creation Coaching dus een bewuste leefwijze die je voedt, heelt en met diepe vreugde vervult!

Onstaanswijze

Creation Coaching is onder de naam The Creation ontstaan uit de Scheppingstherapie van Albert Jansen, arts en filosoof, beschreven in zijn aanstekelijk geschreven en inspirerende boek Ziek Beter Best (uitg. Ankh-Hermes, 2de druk 2006). Albert en Rinske genieten inmiddels na hun emigratie van hun heerlijke, zelf gecreëerde leven in Frans Baskenland in  Zuid Frankrijk.

Mijn eigen ervaring

In 2008 heb ik de allereerste opleiding bij Albert en zijn vrouw Rinske gevolgd en ben gecertificeerd als Creation Coach. Door het toepassen van The Creation wordt alles wat ik wist over ‘het scheppen van je eigen leven’ plotseling hanteerbaar, voelbaar en tastbaar! Een heerlijke reis met mijn dochter naar Hawaii om met dolfijnen in het wild te zwemmen was het eerste in een reeks spectaculaire gevolgen.

Creation Coaching - Linda Abrol
Praktijk de Levensvisie

De procedure

Het is aan te bevelen om vóór het eerste consult het bovengenoemde boek te lezen. Er wordt een serie van vier consults ingepland en een afrondingsconsult na een half jaar. Mocht tijdens één van de consulten blijken dat emotionele blokkades ten grondslag liggen aan een stagnatie in persoonlijke groei, dan zal The Journey, ofwel De Helende Reis, HEF de Methode of een HEF Soul Body Cards reading worden ingezet in één of meer extra sessies. Klik hier om je creation te starten.

Praktijk de Levensvisie: Coaching en Counseling in Alkmaar, Daalmeer, Noord Holland en West Friesland.

Elke activiteit van Praktijk de Levensvisie is gericht op het creëren van een Hoge Energie Frequentie (High Energy Frequency) in de ruimte in en om de energiecentra van het lichaam. Hierdoor kan er opnieuw samenwerking (coherentie) met de ziel tot stand komen wat automatisch kan leiden tot activering van het zelf-herstellend vermogen voor innerlijke rust, vitaliteit, immuniteit, innerlijke vreugde, genezing, gezondheid, schoonheid, diepere bewustwording, spirituele groei, innerlijke groei, vergeving, dankbaarheid en een veilig, beschermd en bemind gevoel. Kortom, voor emotionele, fysieke, mentale en energetische gezondheid.