MAI-TRI METHODE

 

Als Mai-Tri Practitioner ben ik instrument van de krachtige, oneindig liefdevolle en helende energie van Mohanji en mag die doorgeven, terwijl ik mijn handen op verschillende belangrijke energieknooppunten op je lichaam leg. Deze helende energie zorgt voor diepe reiniging en harmonisatie, waarbij onderbewuste blokkades worden verwijderd, zelfs uit de subtielste laag van ons bestaan: het causale lichaam, waar de zaden van karmische indrukken zijn opgeslagen. Hoewel de reiniging tot diep in de energiekronieken reikt, is het belangrijk op te merken dat de Mai-Tri Methode niet ingrijpt in het lotsaspect van karma (aangezien dit datgene is waarvoor op zielsniveau is gekozen, of het nu prettig of onprettig is voor onze geest). Meestal krijg ik ook informatie vanuit je lichaam door, die ik met je deel als het relevant is voor je genezingsproces.

Linda Abrol - Praktijk de Levensvisie
De eigenlijke woordbetekenis van “Mai-tri” is vriendschap, kameraadschap, samenwerking, of gewoon saamhorigheid.
“Mai” betekent moeder. Het woord moeder staat voor onvoorwaardelijke liefde, bescherming, zorg, consistentie van emoties, continuïteit, leven, creatie etc. Moeder staat ook voor levitatie, zoals in de baarmoederervaring. Baarmoeder vertegenwoordigt zowel de schepping als genezing. Een kind vindt troost, vrijheid en vrede in het gezelschap van zijn moeder. Elk kind verlangt naar zijn moeder. Alleen al de aanwezigheid van de moeder is helend voor het kind. Moederschap heeft een spontaan helend effect op het kind. Deze genezing is kalmerend en liefdevol, omdat de energie van de moeder blokkades opheft en de genezing laat plaatsvinden.
“Tri” staat voor drie-eenheid. De drie aspecten van de schepping zijn GEBOORTE, LEVEN en DOOD. Drie-eenheid vertegenwoordigt ook de drie krachten – Wilskracht, Kenniskracht (of de Kracht van Bewustzijn) en Kracht van Actie (of creatie). Vandaar dat het woord tri alle aspecten van het bestaan vertegenwoordigt. Wanneer de zuivere en eeuwige energiebron samenkomt met de wilskracht voor creatie, ontstaat LEVEN. Vandaar dat de mannelijke en vrouwelijke aspecten van elk bestaan verenigd zijn in creatie en in genezing.
Mai-Tri Methode kan worden gebruikt voor alle soorten fysieke, mentale en psychologische problemen Mai-Tri wordt over de hele wereld goed ontvangen

Voor info en een afspreek, bel naar: 06-58929319

info@praktijkdelevensvisie.nl

 

Mohanji over zelfgenezing

Genezing is een onderdeel van de schepping. Genezing, revitalisatie en verjonging zijn aspecten die diep verbonden zijn met de structuur van het aardse bestaan. Genezing gebeurt automatisch, zolang de geest dit niet verhindert. Spontane genezing vindt plaats wanneer we de natuur toestaan ongestoord te functioneren. Genezers zijn slechts intenders. Zij bedoelen dat genezing plaatsvindt. De ontvanger staat toe dat het gebeurt.

We zijn allemaal natuurlijke genezers; elke man, vrouw en kind bezit van nature het vermogen om zichzelf te genezen. Alle vogels, dieren en reptielen genezen zichzelf. Genezing is een deel van onze constitutie.

Als diepe patronen worden losgelaten, ontstaat er helderheid op het niveau van de geest. De ontvanger wordt zo in staat gesteld om zich bewust te worden van de belangrijkste indrukken die onevenwichtigheden veroorzaken, en om te begrijpen welke ongezonde gewoonten, gedrags- en denkpatronen moeten worden veranderd. Na de beoefening, als er vanuit de diepte veel van je af is gevallen, kom je in de modus van afstemming op je werkelijke zelf en van zelfgenezing van lichaam, geest en ziel.

Individuele sessies duren 30 minuten. Over het geheel genomen is de bijeenkomst maximaal een uur lang, inclusief uitleg en het delen van ervaringen.

Betaling/energie-uitwisseling

Het eren van energie-uitwisseling is een belangrijk aspect van de Mai-Tri Methode. De helft van het bedrag dat Mai-Tri beoefenaars ontvangen wordt besteed aan het voeden van mensen en andere voelende wezens in nood. Het verzadigen van de honger van een ander wezen door onbaatzuchtige dienstbaarheid draagt bij aan de diepte van het reinigende en balancerende effect van de Mai-Tri Methode. Het uitgewisselde bedrag moet rechtstreeks met de gekozen Mai-Tri beoefenaar worden bevestigd.

Voordelen

Deze methode leidt tot zelfgenezing en herstel van het innerlijk evenwicht op alle niveaus. Er zijn drie onderdelen in elke Mai-Tri sessie, elk met een eigen voordeel:

I

Reiniging van de pijnlijke indrukken en herinneringen en hun effecten verzameld in het huidige leven, te beginnen met de vroege kindertijd;

II

Reinigen van de indrukken van het verleden uit het onderbewustzijn

III

Reinigen van de centrale meridiaan om blokkades op te heffen en de energiestroom er doorheen te verbeteren.